Op de inhoud, het auteursrecht, het beeldrecht en het copyright van de website 46-ART.com is alles wat daarover is opgenomen in zowel de Disclaimer van www.46-ART.com als de Algemene Voorwaarden van 46-ART B.V. integraal van toepassing. Beide documenten zijn te raadplegen op deze website. De hieronder getoonde tekstdelen uit deze documenten zijn enkel bedoeld als leidraad.

Informatie gebruiken (bron: Disclaimer 46-ART.com)
46-ART B.V behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle informatie, inhoud, teksten, grafisch materiaal, afbeeldingen, foto's, logo’s, opmaak en stijl). Fotomateriaal en afbeeldingen van kunstwerken vallen onder de bescherming van beeld- en auteursrecht , waarover u op deze website separaat aanvullende informatie aantreft. Het is zonder schriftelijke toestemming van 46-ART B.V niet toegestaan informatie of afbeeldingen op de website www.46-ART.com te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze te reproduceren, openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Artikel 8 - Auteursrecht, beeldrecht en copyright (bron: Algemene Voorwaarden van 46-ART B.V.)
1. Het auteursrecht rustend op het kunstwerk behoort toe aan de kunstenaar die het kunstwerk heeft vervaardigd. Het is mogelijk dat 46-ART B.V. dit auteursrecht voor de kunstenaar beheert. Voor de koper is de geldende wet- en regelgeving op de auteursrechten van het kunstwerk van toepassing.
2. Het is de koper, zonder voorafgaande toestemming van de kunstenaar en afspraken hierover met de kunstenaar, niet toegestaan het kunstwerk op enige wijze openbaar te maken, te reproduceren en/of te verveelvoudigen, Indien gewenst kan 46-ART B.V. de koper hierover aanvullend adviseren en zo mogelijk hierin tussen de koper en de kunstenaar bemiddelen.
3. Alle tekst over en documentatie van de door 46-ART B.V. aangeboden kunstwerken, inclusief de omschrijving en afbeelding daarvan, hetzij op de website van 46-ART B.V., hetzij in boeken of brochures, hetzij in individueel verzonden correspondentie of op welke wijze dan ook gepresenteerd, is enkel bedoeld als informatie. Het is niet toegestaan deze informatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 46-ART B.V. op enige wijze openbaar te maken, te reproduceren of te verveelvoudigen.
4..De vormgeving en stijl van de door 46-ART B.V gepresenteerde informatie, alsook haar wijze van presenteren van kunstwerken en bedrijfsvoeren, alsook haar huisstijl en wijze van benadering van de kunstmarkt, alsook haar handelsnaam en logo, zijn haar intellectueel eigendom en vallen onder het auteursrecht en het copyright van 46-ART B.V. Het is niet toegestaan presentatievormen, werkwijze en andere zaken die onder haar intellectueel eigendom vallen, zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming op enige wijze te reproduceren, openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Laatste wijziging: 7 juni 2016
Copyright © 2016 46-ART B.V. Alle rechten voorbehouden.