Kunsthandel 46-ART B.V. beoogt in alles vertrouwelijk met de gegevens van haar bezoekers en kopers om te gaan. Ook een bezoek aan de website www.46-ART.com moet daarom voor u vertrouwelijk zijn. Wij zullen geen persoonsgegevens van onze bezoekers en kopers aan derden verstrekken. Op ons privacybeleid zijn de Disclaimer www.46-ART.com en de Algemene Voorwaarden van 46-ART B.V. integraal van toepassing. Beide documenten zijn te raadplegen op deze website. De hieronder getoonde tekstdelen uit dit document zijn enkel bedoeld als leidraad.

Artikel 19 - Privacy (bron: Algemene Voorwaarden van 46-ART B.V.)
46-ART B.V. neemt alle zorgvuldigheid in acht om op een correcte en voldoende afgeschermde manier om te gaan met de persoonsgegevens van haar bezoekers en kopers. Deze gegevens verstrekt zij niet aan derden. Bij onverhoopte inbreuk op de administratie en gegevensdragende apparatuur van 46-ART B.V., verlies en diefstal daarbij inbegrepen, of enige onbedoelde handeling waardoor persoonsgegevens ook aan derden bekend worden of door derden zijn te raadplegen, neemt 46-ART B.V. daarvoor geen enkele andere verantwoordelijkheid dan, voor zover haar dit mogelijk is, dit proces terug te draaien, gegevens terug te roepen en direct betrokkenen hiervan te informeren. In geen geval zal 46-ART B.V. in een dergelijke situatie verplicht zijn om hiervoor enige vorm van schadevergoeding of compensatie te betalen of anderszins enige betaling te doen.

Vrijwaring (bron: Disclaimer www.46-ART.com)
Door de website www.46-ART.com te bezoeken, te bekijken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken geeft u zonder beperking of uitzondering te kennen dat u 46-ART B.V. en al haar werknemers en vertegenwoordigers vrijwaart van elke vorm van aansprakelijkheidsstelling, in en buiten rechte, claim(s) en/of verzoek(en) tot schadeloosstelling vanwege door u vermeende voor u nadelige gevolgen van het bezoeken, bekijken van deze website en/of het gebruiken van de daarop aangeboden informatie en dat u zult afzien van elke actie daartoe of die daartoe zou kunnen leiden.

Laatste wijziging: 7 juni 2016
Copyright © 2016 46-ART B.V. Alle rechten voorbehouden.